NVIO - Namdal har i 2018 jobbet opp mot kommunene i vårt AO for å finne ut om de hadde veteranplan. De aller fleste hadde ikke det, men etter at vi har hatt møter med dem så kommer det veteranplaner i årene fremover. Dette ser vi på som svært gledelig.

Vi har lagt ned mye arbeide og besøkt alle kommunene og informert om hva en veteran er og hvorfor det er viktig med veteranplaner. Responsen fra kommunene har vært positive og flere kommuner er allerede i gang med utarbeidelse av veteranplaner.
 
Det er ikke like mange veteraner i alle kommuner, men vi håper at de fleste kommunene får lagd seg en plan - enten sammen med nabokommuner eller alene. Vi som er veteraner mener det er viktig at kommunene har dette og vi håper det gjennomføres.

I den forbindelse så har vi lagd en FaceBookside hvor vi kommer til å legge ut slik informasjon.
Her er en link til den FB siden:

 


Den kommunen som er kommet lengst med veteranplanen er "Nye Namsos" kommune. Her har Namsos. Namdalseid og Fosnes kommet svært langt. Den er i siste fase kan vi tillate oss å si - pr. desember 2018.